Pháo Tết

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 08/02/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 18/02/2016

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Mai

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Chức năng: Đổi thưởng vật phẩm
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 22h45 ngày 18/02/2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể đem các vật phẩm sự kiện đến Cây Mai để đổi thưởng.

Công thức đổi thưởng

 • 5 Mâm Bạc Ngũ Quả
 • 1 Mâm Vàng Ngũ Quả
 • 1 Bánh Chưng Thượng Hạng
 • 1 Thiệp Mừng Xuân

Vật phẩm đổi được: Pháo Tết

Công dụng Pháo Tết: nhận được kinh nghiệm và vật phẩm

Giới hạn sử dụng: 150 cái

Gia hạn sử dụng: 300 xu. Sau khi gia hạn thành công số lượng tối đa tăng thành: 400 cái.

Điều kiện cần có để Gia Hạn Sử Dụng: Đã sử dụng tối đa và gia hạn vật phẩm trong sự kiện Ngũ Quả Ngày Xuân 1 lần.

Khi nhân vật sử dụng 30 Pháo Tết sẽ có thể gửi 1 câu chúc tới tất cả người chơi khác.

Phần thưởng

 • 1.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Phần Thưởng Vật Phẩm: Xem tại đây
 • Phần Thưởng sử dụng tối đa vật phẩm sự kiện: Xem tại đây
Vật phẩm ngẫu nhiên
Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên
Từ 50.000 - 400.000 điểm kinh nghiệm
Danh Vọng Ngẫu Nhiên
Từ 1 - 3 điểm
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Chiếu Dạ Mã Bài
1 Chiếu Dạ Mã Bài + 1 Ngựa 80 = Ngựa Chiếu Dạ
Phi Vân Mã Bài
1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 Phi Vân Mã Bài = Ngựa Phi Vân
Kim Phong Lệnh Bài
(Gia tăng thuộc tính của trang bị Kim Phong - Tại Thợ Rèn.)
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình Trang bị Kim Phong
Trang bị Thiên Hoàng Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Thẻ Gia Hạn Sự Kiện
(Mỗi nhân vật sử dụng được 1 lần.)
Ngọc Phỉ Thủy
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác
Đóng