Như Ý Cát Tường

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 30/01/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 07/02/2016

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Như Ý Cát Tường

 • Vị trí: Khu Vực Luyện Công.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 10 giờ : 20 Boss
  • 12 giờ : 20 Boss
  • 14 giờ : 40 Boss
  • 16 giờ : 20 Boss
  • 18 giờ : 20 Boss
  • 20 giờ : 40 Boss
  • 22 giờ : 20 Boss
  • 0 giờ : 20 Boss
  • 2 giờ : 20 Boss
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 22h45 ngày 07/02/2016.

Nội dung sự kiện

Vào thời gian trong ngày diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Boss Như Ý Cát Tường

Tiêu diệt Boss sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị, thời gian tồn tại của Boss là 30 phút.

Phần thưởng

Vật phẩm ngẫu nhiên
Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên
Từ 50.000 - 400.000 điểm kinh nghiệm
Danh Vọng Ngẫu Nhiên
Từ 1 - 3 điểm
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Chiếu Dạ Mã Bài
1 Chiếu Dạ Mã Bài + 1 Ngựa 80 = Ngựa Chiếu Dạ
Phi Vân Mã Bài
1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 Phi Vân Mã Bài = Ngựa Phi Vân
Kim Phong Lệnh Bài
(Gia tăng thuộc tính của trang bị Kim Phong - Tại Thợ Rèn.)
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình Trang bị Kim Phong
Trang bị Thiên Hoàng Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Thẻ Gia Hạn Sự Kiện
(Mỗi nhân vật sử dụng được 1 lần.)
Ngọc Phỉ Thủy
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác
Đóng