Phần Thưởng Sự Kiện

Tham gia sự kiện Ngũ Quả Ngày Xuân, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận vật phẩm quý và từ đây tham gia sự kiện nhận quà To sẽ diễn ra tại Võ Lâm G4VN. Phần thưởng là gì? Thân mời quý nhân sĩ cùng xem qua nội dung:

 

Phần Thưởng Đạt Mốc: Ngũ Quả Ngày Xuân

Khi người chơi đạt mốc kinh nghiệm tối đa trong sự kiện có thể đến gặp Lễ Quan để nhận thưởng 1 trong các phần thưởng trong danh sách.

Danh sách phần thưởng
Đạt Mốc Lần 1 Đạt Mốc Lần 2 - 3
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Phần thưởng Mâm Bạc Ngũ Quả - Bánh Chưng Thượng Hạng - Treo Thiệp Đầu XuânKhi người chơi sử dụng các vật phẩm Mâm Bạc Ngũ Quả - Bánh Chưng Thượng Hạng - Treo Thiệp Đầu Xuân sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên
Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
Huyền Tinh Thủy Tinh
Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
Ngọc Phỉ Thúy Tinh Hồng Bảo Thạch
Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh

Phần thưởng Mâm Vàng Ngũ Quả - Bánh Chưng Hảo Hạng - Pháo TếtKhi người chơi sử dụng các vật phẩm Mâm Vàng Ngũ Quả - Bánh Chưng Hảo Hạng - Pháo Tết sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Võ Lâm Lệnh Bài

Thu thập đủ 10 Võ Lâm Lệnh Bài có thể đến Võ Lâm Minh Chủ (Hoa Sơn 325/259) để đổi các vật phẩm quý. (An Bang, Định Quốc, Mã Bài, Bí Phổ 120, Trang bị xanh, Ngân lượng...)

Chiếu Dạ Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Phi Vân Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình Cấp 1 - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác

Phần Thưởng: Như Ý Cát Tường - Hộp Quà Mừng Xuân

Khi người chơi tiêu diệt Boss Như Ý Cát Tường hoặc Hộp Quà Mừng Xuân sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng trong danh sách sau:

Danh sách phần thưởng
 • Thiệp Mừng xuân
 • Nguyên liệu chế tạo Bánh Chưng
 • Pháo Tết
 • Bánh Chưng
 • Nguyên liệu chế tạo Mâm Ngũ Quả
 • Mặt Nạ Sự Kiện
 • Vật Phẩm Trong Kỳ Trân Các

Phần Thưởng: 20 giờ Treo Thiệp Mừng Xuân

Khi người chơi tham gia Treo Thiệp Mừng Xuân sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng vào 20 giờ mỗi ngày khi hệ thống thông báo:

Danh sách phần thưởng
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Phần Thưởng: Long Lân Quy Phụng

Ngoài ra khi người chơi tiêu diệt Boss Long Lân Quy Phụng sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng trong danh sách sau:

Danh sách phần thưởng
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Phần Thưởng Đạt Mốc: Bánh Chưng - Pháo Tết

Khi người chơi đạt mốc kinh nghiệm tối đa trong sự kiện có thể đến gặp Lễ Quan để nhận thưởng 1 trong các phần thưởng trong danh sách.

Danh sách phần thưởng
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện