Hộp Quà Mừng Xuân

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 08/02/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 18/02/2016

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Tài

 • Vị trí: Khu Vực Luyện Công.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 10 giờ 30
  • 12 giờ 30
  • 14 giờ 30
  • 18 giờ 30
  • 20 giờ 30
  • 1 giờ 00
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 22h45 ngày 18/02/2016.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà Thần Tài

 • Vị trí: xung quanh Thần Tài.
 • Thời gian tồn tại: 5 phút
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 22h45 ngày 18/02/2016.

Nội dung sự kiện

Vào thời gian trong ngày diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các NPC Thần Tài tại các khu vực Luyện Công

Mỗi 5 phút Thần Tài sẽ triệu hồi các Hộp Quà Thần Tài xung quanh, người chơi tiêu diệt các hộp quà để nhận được phần thưởng từ sự kiện

Phần thưởng

Vật phẩm ngẫu nhiên
Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên
Từ 50.000 - 400.000 điểm kinh nghiệm
Danh Vọng Ngẫu Nhiên
Từ 1 - 3 điểm
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Chiếu Dạ Mã Bài
1 Chiếu Dạ Mã Bài + 1 Ngựa 80 = Ngựa Chiếu Dạ
Phi Vân Mã Bài
1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 Phi Vân Mã Bài = Ngựa Phi Vân
Kim Phong Lệnh Bài
(Gia tăng thuộc tính của trang bị Kim Phong - Tại Thợ Rèn.)
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình Trang bị Kim Phong
Trang bị Thiên Hoàng Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Thẻ Gia Hạn Sự Kiện
(Mỗi nhân vật sử dụng được 1 lần.)
Ngọc Phỉ Thủy
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác
Đóng