Ngũ Quả Ngày Xuân

Tham gia sự kiện Ngũ Quả Ngày Xuân, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận Anh Hùng Thiếp và từ đây tham gia sự kiện nhận quà To sẽ diễn ra tại Võ Lâm G4VN. Phần thưởng là gì? Thân mời quý nhân sĩ cùng xem qua nội dung:

 

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì buổi sáng 30/01 - 22h45 ngày 18/02/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chế tạo vật phẩm hoạt động đến: 08h45 ngày 18/02/2016.
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 22h45 ngày 18/02/2016.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 30
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 18/02/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mãng Cầu
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dừa Xiêm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đu Đủ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xoài
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sung
Nguồn Gốc: nhận được khi mở từ Túi Quà Sự Kiện
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Ngoài ra có thể đổi 1 trong các ngũ quả theo cách:
  • 3 Mãng Cầu = 1 Dừa Xiêm hoặc Đu Đủ
  • 2 Đừa Xiêm hoặc Đu Đủ = 1 Xoài hoặc Sung
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 18/02/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Bạc
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3000 Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 18/02/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Vàng
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 xu
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 18/02/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Bạc Ngũ Quả
Công thức:
1 Mãng Cầu
1 Dừa Xiêm
1 Đu Đủ
1 Xoài
1 Sung
1 Mâm Bạc
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 250.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 22h45 ngày 18/02/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Vàng Ngũ Quả
Công thức:
1 Mãng Cầu
1 Dừa Xiêm
1 Đu Đủ
1 Xoài
1 Sung
1 Mâm Vàng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 250.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Mâm Bạc Ngũ Quả
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 22h45 ngày 18/02/2016.

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1: Mâm Bạc Ngũ Quả và Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 500.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2: Mâm Bạc Ngũ Quả và Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 800.000.000 điểm kinh nghiệm