Trắc Nghiệm Câu Hỏi

Vào lúc diễn ra Sự Kiện Ân Sư sẽ xuất hiện Vạn Sư Thông trong các khu vực Thành Thị, Khu vực Luyện Công. Hoa đang sẽ đưa ra các câu hỏi nhiều lĩnh vực. Nếu trả lời đúng sẽ nhận được các phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm.

Thời gian:

  • Lần 1: 12 giờ 00 - 14 giờ 00
  • Lần 2: 19 giờ 00 - 21 giờ 00

Nội dung sự kiện:

  • Tống số câu hỏi có thể trả lời mỗi ngày: 50 câu

Lưu ý

Nếu trả lời sai quá 5 câu hỏi sẽ dừng lại 5 phút mới có thể tiếp tục trả lời câu hỏi.

Nội dung sự kiện:

  • 3.000.000 điểm kinh nghiệm khi trả lời đúng
  • 300.000 điểm kinh nghiệm khi trả lời sai