Nhất Tự Vi Sư

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thầy Đồ

 • Vị trí: Thành Thị Tương Dương (194/201).
 • Công dụng:
  • Nhận bảo rương từ người chơi
  • Tối đa sự kiện: 4 tỷ kinh nghiệm
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 25/11.

Nguyên Liệu Liên Quan

Vật Phẩm Ghi Chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhất
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Nguồn Gốc: Tham gia hoạt động trong Game.
 • Công dụng: Đem đến 4 vật phẩm Nhất Tự Vi Sư cho NPC Thầy Đồ để nhận thưởng 2 triệu Kinh Nghiệm.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tự
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vi
Võ Lâm Truyền Kỳ

Cách nhận vật phẩm hoạt động trong Game

Tham gia hoạt động nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm: Nhất, Tự, Vi, Sư

Điều Kiện Nhận
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 8 vật phẩm (ngẫu nhiên)
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 4 vật phẩm (ngẫu nhiên)
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 200 điểm tích lũy trong trận đổi được Nhận 2 vật phẩm (ngẫu nhiên)
Vượt Ải
 • Vượt Ải 5 Thành Công: Nhận 2 vật phẩm (ngẫu nhiên).
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 5 vật phẩm (ngẫu nhiên).
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 8 vật phẩm (ngẫu nhiên).
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 10 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 2 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 2 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 1 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss: Nhận 15 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Boss Đại Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss: Nhận 50 vật phẩm (ngẫu nhiên).
Vật phẩm ngẫu nhiên
Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
Huyền Tinh Thủy Tinh
Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
Ngọc Phỉ Thúy Phi Phong
Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
Đóng

Phần thưởng Bộ Chúc Mừng Sinh Nhật G4VN Ba Tuổi

Vật phẩm ngẫu nhiên
Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên
Từ 50.000 - 400.000 điểm kinh nghiệm
Danh Vọng Ngẫu Nhiên
Từ 1 - 3 điểm
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Chiếu Dạ Mã Bài
1 Chiếu Dạ Mã Bài + 1 Ngựa 80 = Ngựa Chiếu Dạ
Phi Vân Mã Bài
1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 Phi Vân Mã Bài = Ngựa Phi Vân
Kim Phong Lệnh Bài
(Gia tăng thuộc tính của trang bị Kim Phong - Tại Thợ Rèn.)
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình Trang bị Kim Phong
Trang bị Thiên Hoàng Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Thẻ Gia Hạn Sự Kiện
(Mỗi nhân vật sử dụng được 1 lần.)
Ngọc Phỉ Thủy
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác
Đóng