Phản Đồ Sư Môn

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 15/11
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 25/11

Thời gian xuất hiện:

Nội dung sự kiện

Vào thời điểm và thời gian đã định đồng loạt tất cả các Phản Đồ Sư Môn sẽ xuất hiện tại khu vực bản đồ sự kiện.


Bản đồ sự kiện

Bản đồ sự kiện di chuyển từ Xa Phu để đến, tại bản đồ sự kiện không thể tổ độ, triệu hồi, hồi phù.

Có 2 loại Boss dành cho các người chơi:

 • Cấp 1: Dưới chuyển sinh 1
 • Cấp 2: Trên chuyển sinh 1

NPC Liên Quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Phản Đồ Sư Môn

 • Vị trí: Bản đồ sự kiện.
 • Thông báo hệ thống: khi xuất hiện hệ thống sẽ thông báo vị trí.
 • Số lượng xuất hiện: 1
 • Điều kiện xuất hiện:
  • Theo thời gian sự kiện
 • Thời gian tồn tại: 20 phút
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 25/11.

Phần thưởng kinh nghiệm

 • Được nhận theo Sát Thương gây ra cho Boss, gây sát thương cho Boss càng nhiều càng nhận được nhiều kinh nghiệm.
 • Lưu ý: người chơi gây sát thương trên 0.1% máu của Boss thì mới nhận được kinh nghiệm.

Phần thưởng vật phẩm

 • Phần thưởng rơi ra từ Boss sẽ trao cho người kết thúc Boss.
 • Phần thưởng từ Boss tương đương với Boss Đại Hoàng Kim.