Ân Sư

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 15/11 - ngày 25/11.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 16h45 ngày 25/11.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bút Lông
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bút Bi
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Trắng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bìa Sách
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lọ Mực Đen
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 6 vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lọ Mực Xanh
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
hoặc
4 xu khóa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tri Ân Đồ - Thường
Công thức:
3 Bút Lông
3 Bút Máy
3 Giấy Trắng
3 Bìa Sách
Lọ Mục Đen
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Tri Ân Đồ - Đặc Biệt
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 25/11.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tri Ân Đồ - Đặc Biệt
Công thức:
3 Bút Lông
3 Bút Máy
3 Giấy Trắng
3 Bìa Sách
Lọ Mục Xanh
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Tri Ân Đồ - Thường
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 25/11.

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 9.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm