Võ Trạng Nguyên

NPCGhi chú

Võ Trạng Nguyên

 • Thời gian mở: 05/04
  • Vị trí: Xa Phu -> Khu Vực Sự Kiện -> Tuyệt Tình Cốc.
  • Thời gian xuất hiện:
   • 21 giờ đến 21h20 hàng ngày
   • Điều kiện tham gia: Cấp 120 trở lên.
   • Thời gian diễn ra: 20 phút.
   • Nội dung:
    • Các nhân vật khi vào Tuyệt Tình Cốc sẽ ở trạng thái Chiến Đấu và đeo mặt nạ
    • Mỗi nhân vật có 5 lần hồi sinh, thoát ra vào lại sẽ bị tính 1 lần hồi sinh
    • Giết người không lên PK, chết không giảm PK
    • Có thể sử dụng hộp máu
    • Mọi trạng thái, trò chuyện sẽ không hiển thị cho người khác thấy
    • Kết thúc thi đấu, người còn lại cuối cùng là người chiến thắng
    • Kết thúc thi đấu, có hơn 1 người, ai là người giết nhiều nhất là người chiến thắng
    • Kết thúc thi đấu, có hơn 1 người, ai là người giết nhiều nhất là người chiến thắng. Nếu cùng số người giết, ai chết ít hơn sẽ thắng
    • Nếu cùng giết số người bằng nhau, cùng chết số lần như nhau thì bốc ngẫu nhiên người chiên thắng
    • Cứ mỗi 1 mạng giết được sẽ nhận được 2.500.000 kinh nghiệm, kinh nghiệm nhận được tối đa không quá 50 lần
   • Phần Thưởng:
    • Người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu và phần thưởng
     • Người chiến thắng: 250 triệu kinh nghiệm.
     • Danh hiệu: Anh hùng thiện chiến, hạn sử dụng đến 21h ngày hôm sau
     • Hộp quà vua ban, mở ra nhận được nhiều phần thưởng quý giá
    • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h ngày 11/04.