Vua Hùng Ban Quà

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà Vua Hùng

 • Vị trí: Xa Phu -> Khu Vực Sự Kiện -> Tuyệt Tình Cốc.
 • Thời gian xuất hiện:
  • 0 giờ 00
  • 10 giờ 00
  • 14 giờ 00
  • 16 giờ 00
  • 19 giờ 00
  • 22 giờ 30
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Thời gian xuất hiện khi tiêu diệt: 5 phút
 • Công dụng: tiêu diệt nhận được phần thưởng từ hộp quà
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h ngày 11/04.