Mảnh Tranh Vua Hùng

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí:
  Thành Thị, Thôn Làng
 • Công dụng:
  • Chế tạo Tranh
  • Tối đa sự kiện: kinh nghiệm
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h ngày 11/04.

Nguyên Liệu Liên Quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh tranh 1-4
Nguồn Gốc: Tham gia Hoạt Động, Đánh Boss, Sử dụng Bánh Dày, Bánh Chưng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo Chế tạo tranh.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày 11/04.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tranh Thường
Nguồn Gốc:Chế tạo tại Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 10.000.000 kinh nghiệm.
 • Giới hạn sử dụng các loại Tranh: 20 tỷ điểm kinh nghiệm.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày 11/04.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tranh Vàng
Nguồn Gốc: Chế tạo tại Lễ Quan
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 20.000.000 kinh nghiệm.
 • Giới hạn sử dụng các loại Tranh: 20 tỷ điểm kinh nghiệm.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày 11/04.

Công Thức Chế Tạo

 • Đến Lễ Quan tại các thành thị để tiến hành tạo Tranh và đặt các nguyên liệu vào
 • Dùng mảnh tranh từ 1 đến 4 + 3 vạn lượng nhận được thành phẩm:
  • Tranh Thường (xác suất 80%)
  • Tranh Vàng (xác suất 20%)

Cách nhận vật phẩm hoạt động trong Game

Tham gia hoạt động nhận được vật phẩm: Mảnh tranh có số ngẫu nhiên

Điều Kiện Nhận
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 50 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 25 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 200 điểm tích lũy trong trận đổi được Nhận 5 vật phẩm ngẫu nhiên. Sau khi kết thúc trận người chơi đến Lễ Quan đổi vật phẩm
Vượt Ải
 • Vượt Ải 3 Thành Công: Nhận 2 vật phẩm.
 • Vượt Ải 6 Thành Công: Nhận 5 vật phẩm.
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 8 vật phẩm.
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 10 vật phẩm.
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 15 vật phẩm.
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 5 vật phẩm.
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 5 vật phẩm.
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 3 vật phẩm.
Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss: Nhận 20 vật phẩm.
Boss Đại Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss: Nhận 100 vật phẩm.
Boss Sự Kiện
 • Tiêu Diệt Boss: Nhận 20 vật phẩm.
Quả Huy Hoàng
 • Nhặt 1 Quả Huy Hoàng: Nhận 10 vật phẩm.
Quả Hoàng Kim
 • Nhặt 1 Quả Hoàng Kim: Nhận 30 vật phẩm.
Vật phẩm ngẫu nhiên
Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
Huyền Tinh Thủy Tinh
Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
Ngọc Phỉ Thúy Phi Phong
Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
Đóng

Phần thưởng Bộ Chúc Mừng Sinh Nhật G4VN Ba Tuổi

Vật phẩm ngẫu nhiên
Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên
Từ 50.000 - 400.000 điểm kinh nghiệm
Danh Vọng Ngẫu Nhiên
Từ 1 - 3 điểm
Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Chiếu Dạ Mã Bài
1 Chiếu Dạ Mã Bài + 1 Ngựa 80 = Ngựa Chiếu Dạ
Phi Vân Mã Bài
1 Ngựa Chiếu Dạ + 4 Phi Vân Mã Bài = Ngựa Phi Vân
Kim Phong Lệnh Bài
(Gia tăng thuộc tính của trang bị Kim Phong - Tại Thợ Rèn.)
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình Trang bị Kim Phong
Trang bị Thiên Hoàng Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Thẻ Gia Hạn Sự Kiện
(Mỗi nhân vật sử dụng được 1 lần.)
Ngọc Phỉ Thủy
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác
Đóng