Giáng Sinh Ấm Áp

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 21/12/2017
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 05/01/2018

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Thông Giáng Sinh

 • Vị trí: Trung tâm các thành thị-thôn làng.
 • Thời gian:
  • 20 giờ 00 hàng ngày
 • Vào 20 giờ hàng ngày người chơi nhanh tay đến nhận thưởng từ cây thông giáng sinh
 • Phần thưởng:
  • 20 mã khuyến mại thẻ nạp ngẫu nhiên từ 10%-50% cho 20 nhân vật nhận đầu tiên
  • Nhân vật nhận được nhiều mã (nhận trong nhiều ngày) khi nạp thẻ sẽ được cộng dồn các mã khuyến mại
  • Xu khuyến mại là xu khóa
  • Những nhân vật nhận sau sẽ chỉ nhận được mặt nạ noel thuộc tính hạn sử dụng 1 tuần
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h00 ngày 05/01/2017.