Kỳ Lân Thú

Thời gian diễn ra

  • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 28/09
  • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 07/10

Nội dung sự kiện

Mỗi ngày vào các thời gian nhất định sẽ xuất hiện Boss Kỳ Lân tại các khu vực thành thị quấy nhiễu dân chúng, và các thôn dân đang cần sự giúp đỡ của các quần hùng nhân sĩ khắp nơi trong thiên hạ trợ giúp

Các Boss Kỳ Lân xuất hiện với 5 Thần Trụ kháng tính và phục hồi rất cao rất khó để tiêu diệt

Để tiêu diệt được Boss Kỳ Lân rất khó khăn nhưng không phải là không thể. Đầu tiên phải tiêu diệt các Thần Trụ lần lượt để làm suy yếu Boss. Mỗi Thần Trụ sau khi bị đánh sập thì cũng đồng thời làm suy yếu Boss đi

  • Kim Trụ: Kim trụ tồn tại sẽ tăng phòng thủ vật lý và sát thương vật lý cho kỳ Lân
  • Mộc Trụ: Mộc trụ tồn tại sẽ tăng kháng độc,thời gian trúng độc,tốc đánh và chạy cho Kỳ Lân
  • Thủy Trụ: Thủy trụ tồn tại sẽ tăng kháng băng,thời gian làm chậm cho Kỳ Lân,và sẽ phục hồi máu cho Kỳ Lân.
  • Hỏa Trụ: Hỏa trụ tồn tại sẽ tăng kháng hỏa, chí mạng cho Kỳ Lân.
  • Thổ Trụ: Lôi trụ tồn tại sẽ tăng kháng lôi,thời gian choáng cho Kỳ Lân.

Vì thế các nhân sĩ tham gia hãy cẩn thận

Thời gian diễn ra sự kiện

  • 14 giờ
  • 19 giờ 30

Thời gian diễn ra mỗi lần: 60 phút

Phần thưởng

Kinh Nghiệm.

Trang Bị.

Vật Phẩm.