Thiếu Niên Anh Hùng

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 02/06 - 22h45 ngày 12/06/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
  • Báo danh sự kiện Nhiệm Vụ Liên Hoàn
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 22h45 ngày 12/06/2016.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 10/05/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thành Vương Khôi
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Thành Giáp
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chiến Thần Ngoa (tỷ lệ nhận được thấp)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bát Vương Giới Chỉ (tỷ lệ nhận được thấp)
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 10/05/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cửu Tinh Hạng Liên
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 8 Vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 10/05/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thất Tinh Bội
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 10/05/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cổ Cự Kiếm
Chế Tạo Từ
4 Thành Vương Khôi
4 Đại Thành Giáp
1 Chiến Thần Ngoa
1 Bát Vương Giới Chỉ

Cửu Tinh Hạng Liên
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Hỏa Đăng Kiếm
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: 200 Xu.
 • Hạn sử dụng: 22h45 ngày 12/06/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỏa Đăng Kiếm
Chế Tạo Từ
4 Thành Vương Khôi
4 Đại Thành Giáp
2 Chiến Thần Ngoa
2 Bát Vương Giới Chỉ

Thất Tinh Bội
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Cổ Cự Kiếm
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 22h45 ngày 10/05/2016.

Cách Thu Thập Nguyên Liệu: Chiến Thần Ngoa - Bát Vương Giới Chỉ

Điều Kiện Nhận Thép Tinh Luyện (nhận ngẫu nhiên loại nguyên liệu)
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 50 nguyên liệu
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 25 nguyên liệu
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 100 điểm tích lũy trong trận đổi được 5 nguyên liệu
Vượt Ải
 • Vượt Ải 5 Thành Công: Nhận 10 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 20 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 30 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 40 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 5 nguyên liệu.
Boss Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu Hoàng Kim: Nhận 20 nguyên liệu.
 • Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim: Nhận 100 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 5 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 5 nguyên liệu.

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1: Cổ Cự Kiếm và Hỏa Đăng Kiếm
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2: Cổ Cự Kiếm và Hỏa Đăng Kiếm
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 6.000.000.000 điểm kinh nghiệm