Phần Thưởng Sự Kiện

Phần Thưởng Đạt Mốc:

Khi người chơi đạt mốc kinh nghiệm tối đa trong sự kiện có thể đến gặp Lễ Quan để nhận thưởng 1 trong các phần thưởng trong danh sách.

Phần thưởng kinh nghiệm:

 • Lần 1: 100.000.000 điểm
 • Lần 2: 400.000.000 điểm
 • Lần 3: 800.000.000 điểm

Danh sách phần thưởng
Đạt Mốc Lần 1 Đạt Mốc Lần 2 - 3
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Phần thưởng Cổ Cự KiếmKhi người chơi sử dụng các vật phẩm Cổ Cự Kiếm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên
Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
Huyền Tinh Thủy Tinh
Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
Ngọc Phỉ Thúy Tinh Hồng Bảo Thạch
Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh

Phần thưởng Hỏa Đăng KiếmKhi người chơi sử dụng các vật phẩm Hỏa Đăng Kiếm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:


Phần Thưởng: MỚI
Danh sách phần thưởng
Phiên Vũ Mã Bài

Hợp Thành Ngựa Phiên Vũ.

Công Thức: xem tại đây

Nguyên Liệu Chế Tạo An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1

Hợp Thành An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1.

Công Thức: xem tại đây

Nguyên Liệu Chế Tạo Hồng Ảnh

Chế Tạo trang bị Hồng Ảnh.

Công Thức: xem tại đây

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

Chế tạo các loại trân đơn Bắc Đẩu Truyền Công Thuật.

Công Thức: xem tại đây

Hồi Sinh Phù

Thông tin: Khi nhân vật chết có thể chọn hồi sinh tại chỗ (chờ tối thiểu 3 giây) hoặc quay về thành nếu trong rương có Hồi Sinh Phù

 • Truyền Công Thuật
  Vật phẩm nhân 4 kinh nghiệm khi luyện công
 • Ngoại Tinh Thạch
  Thay đổi hình dáng vũ khí (không thể sử dụng với Vũ Khí Đường Môn)
 • Đại Thành Bí Kíp 90
  Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 90. (tăng tối đa đến 18 cấp)
 • Đại Thành Bí Kíp 120
  Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 120. (tăng tối đa đến 15 cấp)
Vật phẩm ngẫu nhiên
Bôn Tiêu Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Võ Lâm Lệnh Bài

Thu thập đủ 10 Võ Lâm Lệnh Bài có thể đến Võ Lâm Minh Chủ (Hoa Sơn 325/259) để đổi các vật phẩm quý. (An Bang, Định Quốc, Mã Bài, Bí Phổ 120, Trang bị xanh, Ngân lượng...)

Chiếu Dạ Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Phi Vân Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình Cấp 1 - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác