Thất Sát Động

Thời gian sự kiện

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 02/06/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: không có

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Thất Sát tại Thất Sát Động tiêu diệt các Thất Sát tại khu vực sự kiện sẽ nhận được các phần thưởng vật phẩm, trang bị vô cùng phong phú.


Bản đồ sự kiện: Thất Sát Động

Thời gian diễn ra

 • 10 giờ 40
 • 14 giờ 40
 • 19 giờ 40
 • Thời gian diễn ra mỗi lần là 15 phút.
 • Đây sẽ là sự kiện hoạt động trong Game vĩnh viễn bắt đầu từ ngày 02/06.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hồng Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Phần thưởng sự kiện

 • Kinh nghiệm
 • Vật phẩm
 • Trang bị xanh cấp cao