Thất Sát Tinh Anh

Thời gian sự kiện

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 02/06/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: không có

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Thất Sát tại Thất Sát Động tiêu diệt các Thất Sát tại khu vực sự kiện khi đủ số lượng yêu cầu và tiêu diệt thành công Thất Sát Tinh Anh thì sẽ lập tức xuất hiện Thất Sát Động Chủ. Khi hoàn thành tiêu diệt Thất Sát Động Chủ sẽ nhận được các phần thưởng vật phẩm, trang bị vô cùng phong phú.


Bản đồ sự kiện: Thất Sát Động

Thời gian diễn ra

 • 21 giờ 00
 • Thời gian diễn ra mỗi lần là 30 phút.
 • Đây sẽ là sự kiện hoạt động trong Game vĩnh viễn bắt đầu từ ngày 02/06.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hồng Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Bào Thất Sát

 • Vị trí: Thất Sát Động.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Bào Tinh Anh

 • Vị trí: Thất Sát Động.
 • Xuất hiện tại giữa bản đồ Thất Sát Động, sau khi tiêu diệt tất cả Hoàng Bào Tinh Anh trong bản đồ sẽ xuất hiện Thất Sát Động Chủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thất Sát Động Chủ

 • Vị trí: Thất Sát Động.
 • Xuất hiện tại giữa bản đồ Thất Sát Động, sau khi tiêu diệt tất cả Hoàng Bào Tinh Anh.
 • Thời gian tồn tại: 60 phút.
 • Tiêu diệt thành công sẽ nhận được các trang bị xanh quý giá và các nguyên liệu chế tạo quý hiếm.

Phần thưởng sự kiện

 • Kinh nghiệm
 • Vật phẩm
 • Trang bị xanh cấp cao