Đóng

Nga My

Giới thiệu

ngamy1Thuộc tính: Thủy

NNgười thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả.

Hệ Thủy chỉ để cho nữ giới lựa chọn, đó có thể là phái Nga My chính phái hoặc phái Thúy Yên trung lập. Võ công của nữ nhi đều mềm mại và uyển chuyển như các cô vậy. Đệ tử phái Nga My phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác. Thúy Yên cũng có rất nhiều thuật phòng thân, không truyền cho người ngoài.

Kỹ năng môn phái

Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.

Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.

Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

kynangmonphai_ngamy

Bảng thống kê chiêu thức

hethongchieuthuc_ngamy

Bản đồ môn phái

map01_NM

Bản đồ môn phái

Xem hình lớn icon_zoom Download icon_zip [656KB]

NPCs

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Nga My.

Bái Nguyệt Tiên Tử (Tả Biên Điện)

bainguyettientu_totuhinhGiao nhiệm vụ Nga My cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Thanh Liên Tiên Tử, học được tuyệt kỹ cực kỳ hữu dụng và quan trọng là Lưu Thủy.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

NPC binh khí (248/306)

binhkhi_dieulinhPhụ trách việc cung cấp binh khí cho đệ tử Nga My phái.

NPC nhiêm vụ (Giảng Kinh Đường)

dieunhuGiao nhiệm vụ Nga My cấp 20 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Cẩm Y Ni , học được tuyệt kỹ Từ Hằng Phổ Độ.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

NPC dược phẩm (242/307)

duocpham_dieukhietPhụ trách việc cung cấp dược phẩm cho đệ tử Nga My phái.

Hoành Ba Tiên Tử (229/320)

trangthietbi_duongkhinhPhụ trách nhiệm vụ ký danh đệ tử Nga My phái, đây là một nhiệm vụ khá quan trọng vì phải hoàn thành nhiệm vụ này bạn mới có thể vào Nga My mua máu chiến trường.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

NPC trang thiết bị (209/194)

trangthietbi_dieutamPhụ trách cung cấp các trang thiết bị cho các môn đệ Thiếu Lâm.

Chưởng môn phái Nga My (Chánh Điện)

truongmon_thanhhieu_suthaiGiao những nhiệm vụ quan trọng Nga My như nhiệm vụ cấp 50, nhiệm vụ trùng phản sư môn và nhiệm vụ cấp 90 ...

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.