Đóng

Cái Bang

Giới thiệu

caibang1Thuộc tính: Hỏa

Người thuộc hành Hỏa là những người cường tráng, có sức mạnh tương đương với những người của hệ Kim, tu luyện nội công đặc thù đúng cách cũng có thể mang lại hiệu quả tốt.

Nơi hệ Hỏa có thể bái sư học võ là Cái Bang thuộc Chính phái: danh trấn Giang hồ nhờ dùng Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long thập Bát Chưởng uy danh thiên hạ, chỉ truyền cho những người có duyên. Thiên Nhẫn thuộc tà phái: Võ công Thiên Ma Giải Thể của Thiên Nhẫn chuyên dạy cách dụng lửa cũng là một kỳ thuật mà tương truyền là võ công của Tà giáo nơi Tây Vực.

Kỹ năng môn phái

Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có.

Trong bốn bể Đông Tây Nam Bắc, nơi nào có ăn xin, nơi đó có Cái Bang. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa. Cái Bang tuyệt học chính là “Giáng Long Thập Bát Chưởng" và "Đả Cẩu Bổng".

Một số chiêu thức của Cái Bang: Đầu Thạch Vấn Lộ, Cái Bang Bổng Pháp, Giáng Long Chưởng, Bổng Đã Ác Cẩu, Túy Điệp Cuồng Vũ, Hàn Long Hữu Hối.

kynangmonphai_caibang

Bảng thống kê chiêu thức

hethongchieuthuc_caibang

Bản đồ môn phái

map01_CB

Bản đồ môn phái

Xem hình lớn icon_zoom Download icon_zip [1,136KB]

NPCs

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Cái Bang.

Bang Chủ Cái Bang (190/231)

bangchu_hanhanngaSẽ giao nhiệm vụ nhập môn đầu tiên cho người muốn gia nhập Cái Bang, và giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Đại Long Đầu, học được hai đại tuyệt kỹ nổi dang giang hồ của Cái Bang là Kháng Long Hữu Hối và Bổng Đả Ác Cẩu.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC binh khí (193/224)

binhkhi_truongtanNPC giao nhiệm vụ cấp 50, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, Trương Tấn cũng phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Cái Bang.

NPC dược phẩm (189/222)

duocpham_duongngoNPC cung cấp các loại dược phẩm trong phái Cái Bang.

Truyền Công Trưởng lão (192/242)

nguylieuongGiao nhiệm vụ Cái Bang cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Long Đầu Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Hoạt Bất Lưu Thủ.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC trang thiết bị (187/222)

trangthietbi_lytuNPC bán trang thiết bị trong khu vực phái Cái Bang, sẽ cung cấp những vật dụng dành riêng cho môn phái.

Chưởng Bổng Trưởng lão (190/226)

truonglao_lakhuonsinhGiao nhiệm vụ Cái Bang cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Chấp Bổng Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Giáng Long Chưởng và Đả Cẩu Trận.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC nhiệm vụ (Bách Hoa Đình)

truonglao_tutamtruongGiao nhiệm vụ Thúy Yên cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Nhất Phẩm Hoa Sứ, học được tuyệt kỹ Vũ Đả Lê Hoa, Phù Vân Tán Tuyết.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thúy Yên.