Pháo Xuân

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 25/01
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 08/02

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Điều kiện: Các nhân vật phải gia hạn ít nhất 1 lần trong event mâm ngũ quả.
 • Sử dụng tối đa nhận được kinh nghiệm: 1 tỷ kinh nghiệm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 17h ngày 08/02.

Nguyên Liệu Liên Quan

Vật Phẩm Ghi Chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Tiểu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Nguồn Gốc: 3 Mâm Ngũ Quả Thường + 1 Bánh Chưng bất kỳ.
 • Công dụng: Nhận được điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Kinh nghiệm tối đa khi sử dụng tất cả các loại Pháo điểm kinh nghiệm. Khi sử dụng tối đa sẽ nhận thêm phần thưởng kinh nghiệm
 • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 70.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày 08/02.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Trung
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Nguồn Gốc: 3 Mâm Ngũ Quả Đặc Biệt + 3 Bánh Chưng bất kỳ.
 • Công dụng: Nhận được điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Kinh nghiệm tối đa khi sử dụng tất cả các loại Pháo điểm kinh nghiệm. Khi sử dụng tối đa sẽ nhận thêm phần thưởng kinh nghiệm
 • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 70.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày 08/02.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Đại
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Nguồn Gốc: 10 Mâm Ngũ Quả Đặc Biệt + 10 Bánh Chưng bất kỳ.
 • Công dụng: Nhận được điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Kinh nghiệm tối đa khi sử dụng tất cả các loại Pháo điểm kinh nghiệm. Khi sử dụng tối đa sẽ nhận thêm phần thưởng kinh nghiệm
 • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 70.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày 08/02.