Tiên Đồng Ngọc Nữ

Trog thời gian diễn ra sự kiện vào mỗi giờ nhất định sẽ xuất Boss Tiên Đồng Ngọc Nữ tại các thành thị và thôn làng, tiêu diệt nhận được phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm.

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiên Đồng Ngọc Nữ

 • Vị trí: ngẫu nhiên tại khu vực luyện công
 • Thời gian xuất hiện:
  • 10 giờ 00
  • 14 giờ 00
  • 18 giờ 00
  • 19 giờ 30
  • 22 giờ 00
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Công dụng: tiêu diệt nhận được phần thưởng
  • Kinh Nghiệm
  • Vật phẩm trang bị
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h ngày 08/02.