Quái Nhân Noel

Trog thời gian diễn ra sự kiện vào mỗi giờ nhất định sẽ xuất Boss Ông Già Noel tại các thành thị và thôn làng, tiêu diệt nhận được phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm.

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Ông Già Noel

 • Vị trí: ngẫu nhiên tại khu vực
  Tương Dương
  Biện Kinh
  Phượng Tường
 • Thời gian xuất hiện:
  • 10 giờ 30
  • 14 giờ 30
  • 19 giờ 30
  • 21 giờ 00
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Công dụng: tiêu diệt nhận được phần thưởng
  • Mặt nạ Noel
  • Kinh Nghiệm
  • Vật phẩm trang bị tương đương với Boss Đại Hoàng Kim
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 02/01.