Vòng Quay Đầu Năm

Vào lúc diễn ra Sự Kiện Giáng Sinh Ngọt Ngào có thể đến Băng Nhi tại các Thành Thị để quay vòng quay may mắn

Thời gian:

 • Bắt đầu: 18/12
 • Kết thúc: 16h45 ngày 02/01

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Băng Nhi

 • Vị trí:
  Tương Dương (198/208).
  Biện Kinh (203/189)
  Phượng Tường (199/204)
 • Công dụng:
  • Đổi Băng Tinh ngẫu nhiên từ nguyên liệu yêu cầu
  • Đổi Người Tuyết
  • Quay Vòng Quay
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 02/01.

Vật phẩm liên quan:

Vật Phẩm Ghi Chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Năm Mới
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Nguồn Gốc: Sử dụng vật phẩm sự kiện Ông Già Tuyết và Băng Tinh Giáng Sinh.
 • Công dụng: Dùng để quay vòng quay may mắn nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 02/01.

Vòng quay: