Hộp Quà Sinh Nhật

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 06/07/2016
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 15/07/2016

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà Sinh Nhật

 • Vị trí: Khu Vực Luyện Công.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 12 giờ 00
  • 16 giờ 00
  • 21 giờ 00
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 15/07/2016.

Nội dung sự kiện

Vào thời gian trong ngày diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Hộp Quà Sinh Nhật tại các khu vực luyện công, mỗi 5 phút sẽ xuất hiện các boss mới trong thời gian diễn ra

Tiêu diệt Boss sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị, thời gian diễn ra là 30 phút.

Phần thưởng