Phần Thưởng Sự Kiện

Phần Thưởng Đạt Mốc:

Khi người chơi đạt mốc kinh nghiệm tối đa trong sự kiện có thể đến gặp Lễ Quan để nhận thưởng 1 trong các phần thưởng trong danh sách.

Phần thưởng kinh nghiệm:

 • Lần 1: 100.000.000 điểm
 • Lần 2: 200.000.000 điểm
 • Lần 3: 500.000.000 điểm

Duy Nhất Trong Sự Kiện Lần Này
 • Sử dụng tối đa Bánh Sinh Nhật 1 và 2 Lần 1: Nhận được 1 Thiệp Sinh Nhật Cấp 1

  Sử dụng Thiệp Sinh Nhật nhận được

  • Nếu nhỏ hơn Cấp 150: Sau khi sử dụng nhận được Cấp 150
  • Nếu lớn hơn Cấp 150: Nhận được 100.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa Bánh Sinh Nhật 1 và 2 Lần 2: Nhận được 1 Thiệp Sinh Nhật Cấp 2

  Sử dụng Thiệp Sinh Nhật nhận được

  • Nếu nhỏ hơn Cấp 160: Sau khi sử dụng nhận được Cấp 160
  • Nếu lớn hơn Cấp 160: Nhận được 200.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa Bánh Sinh Nhật 1 và 2 Lần 3: Nhận được 1 Thiệp Sinh Nhật Cấp 3

  Sử dụng Thiệp Sinh Nhật nhận được

  • Nếu nhỏ hơn Cấp 170: Sau khi sử dụng nhận được Cấp 170
  • Nếu lớn hơn Cấp 170: Nhận được 500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa Bánh Sinh Nhật 3: Nhận được 1 Thiệp Sinh Nhật Cấp 4 và Nhận được 1 Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1 hoặc 2 ngẫu nhiên hoặc 1 Trang bị Hồng Ảnh

  Sử dụng Thiệp Sinh Nhật nhận được

  • Nếu nhỏ hơn Cấp 180: Sau khi sử dụng nhận được Cấp 180
  • Nếu lớn hơn Cấp 180: Nhận được 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Chú Ý Mỗi loại thiệp chỉ sử dụng được 1 lần.
Danh sách phần thưởng
Đạt Mốc Lần 1 Đạt Mốc Lần 2 - 3
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện
 • Hổ Vương Lệnh (Chỉ duy nhất tại sự kiện lần này)
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Nguyên Liệu An Bang Hoàn Mỹ
 • Nguyên Liệu An Bang Hoàn Mỹ 2
 • Thiên Mã Bảo Bảo
 • Võ Lâm Lệnh Bài
 • Mã Bài Chiếu Dạ
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Phần thưởng Bánh Sinh Nhật 1Khi người chơi sử dụng các vật phẩm Bánh Sinh Nhật 1 sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên
Nguyên Thạch Kết Tinh
(Nguyên liệu nâng cấp Quan Ấn)
Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
Huyền Tinh Thủy Tinh
Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
Ngọc Phỉ Thúy Tinh Hồng Bảo Thạch
Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh

Phần thưởng Bánh Sinh Nhật 2 và Bánh Sinh Nhật 3Khi người chơi sử dụng các vật phẩm Bánh Sinh Nhật 2 và Bánh Sinh Nhật 3 sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:


Phần Thưởng: MỚI
Danh sách phần thưởng
Hổ Vương

Công Thức Chế Tạo

 • Hổ Vương Lệnh
 • Huyền Tinh Cấp 8 Trở Lên (Cấp 9: tăng 5% thành công)
 • 200 vạn lượng
 • Tinh Thạch Cấp 2 (Cấp 3: tăng 5% thành công)
 • 1 Ngựa 80 bất kỳ (Chiếu Dạ: tăng 5% thành công, Phi Vân: tăng 20% thành công, Bôn Tiêu: tăng 40% thành công)
 • Phúc Duyên Lộ (thêm vào tăng tối đa 20% tỷ lệ thành công)
 • Tỷ lệ thành công mặc định: 20%

Hợp Thành

 • Thành Công: nhận ngẫu nhiên trong 3 loại Hổ Vương
 • Thất bại: Mất hết phúc duyên và 1 nữa tiền vạn

Chú ý: Chỉ xuất hiện duy nhất trong sự kiện Sinh Nhật. Hạn sử dụng Thú Cưỡi Hổ Vương là 1 tháng

Phiên Vũ Mã Bài

Hợp Thành Ngựa Phiên Vũ.

Công Thức: xem tại đây

Nguyên Liệu Chế Tạo An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1

Hợp Thành An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1.

Công Thức: xem tại đây

Nguyên Liệu Chế Tạo Hồng Ảnh

Chế Tạo trang bị Hồng Ảnh.

Công Thức: xem tại đây

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

Chế tạo các loại trân đơn Bắc Đẩu Truyền Công Thuật.

Công Thức: xem tại đây

Hồi Sinh Phù

Thông tin: Khi nhân vật chết có thể chọn hồi sinh tại chỗ (chờ tối thiểu 3 giây) hoặc quay về thành nếu trong rương có Hồi Sinh Phù

 • Truyền Công Thuật
  Vật phẩm nhân 4 kinh nghiệm khi luyện công
 • Ngoại Tinh Thạch
  Thay đổi hình dáng vũ khí (không thể sử dụng với Vũ Khí Đường Môn)
 • Đại Thành Bí Kíp 90
  Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 90. (tăng tối đa đến 18 cấp)
 • Đại Thành Bí Kíp 120
  Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 120. (tăng tối đa đến 15 cấp)
Nguyên Thạch Kết Tinh
(Nguyên liệu nâng cấp Quan Ấn)
Vật phẩm ngẫu nhiên
Bôn Tiêu Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
Võ Lâm Lệnh Bài

Thu thập đủ 10 Võ Lâm Lệnh Bài có thể đến Võ Lâm Minh Chủ (Hoa Sơn 325/259) để đổi các vật phẩm quý. (An Bang, Định Quốc, Mã Bài, Bí Phổ 120, Trang bị xanh, Ngân lượng...)

Chiếu Dạ Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Phi Vân Mã Bài

Công Thức: xem tại đây

Định Quốc Lệnh
1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
An Bang Lệnh
1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình
Áo Nhu Tình Cấp 1 - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
Bí Kíp Môn Phái 90
Cống Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
Quả Nguyệt Phù Dung
(Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Và một số vật phẩm quý khác