Mừng Quốc Khánh

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/08 - 16h45 ngày 07/09/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 16h45 ngày 07/09/2016.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 07/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 4
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngôi Sao
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Có thể dùng 5 mảnh cờ bất kỳ và một Ngôi Sao để chế tạo 1 Mảnh Cờ theo ý muốn
 • Có thể dùng 3 mảnh cờ bất kỳ để chế tạo 1 Ngôi Sao
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 07/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cán Cờ Thường
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 8 Vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 07/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cán Cờ Đặc Biệt
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 07/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lá Cờ Thường
Chế Tạo Từ
Mảnh Cờ 1
Mảnh Cờ 2
Mảnh Cờ 3
Mảnh Cờ 4
4 Ngôi Sao

Cán Cờ Thường
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Lá Cờ Đặc Biệt
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: 200 Xu.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 07/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lá Cờ Đặc Biệt
Chế Tạo Từ
Mảnh Cờ 1
Mảnh Cờ 2
Mảnh Cờ 3
Mảnh Cờ 4
4 Ngôi Sao

Cán Cờ Đặc Biệt
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Lá Cờ Thường
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 07/09/2016.

Phần thưởng Sự Kiện Mở Rộng

Trong thời gian diễn ra 10 Nhân Vật sử dụng tối đa kinh nghiệm 3 lần đầu tiên của sự kiện Mừng Quốc Khánh sẽ nhận được một trong các phần thưởng quý giá sau

Danh sách Phần Thưởng
1 - 4 Mảnh Xích Long Lệnh Bài
Ngựa Phiên Vũ
Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ 3 (ngẫu nhiên)
Trang Bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ (ngẫu nhiên)
Hổ Vương HSD 60 ngày

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 5.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 10.000.000.000 điểm kinh nghiệm