Tố Quốc Ghi Công

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 28/08
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 07/09

Nâng cấp Tống Kim Đại Chiến

Các trận Tống Kim sẽ xuất hiện 1 hoặc nhiều Boss Sự Kiện

Khi 1 trong 2 Phe Tống hoặc Kim tiêu diệt được Boss Sự Kiện sẽ nhận được 10000 điểm tích lũy Tống Kim cho phe tiêu diệt được.

Và khi Boss chết sẽ nhận được vô số vật phẩm quý giá

NPC Liên Quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cột Cờ Việt Nam

 • Vị trí: tại các thành Tương Dương.
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 07/09/2016.
 • Chức năng:
  • Khi đem các nguyên liệu sau tặng cho Cột Cờ:
   • 5 Bó Hoa Chiến Công
   • 5 Mảnh Cờ mỗi loại
   • 10 Ngôi Sao
   • 1 Cán Cờ Thường
   Sẽ nhận ngay 12.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • Tối đa số lần tặng: 200 lần
  • Khi sử dụng tối đa sự kiện: nhận ngay 500.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Phần thưởng: xem tại đây

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hoa Chiến Công
tham gia Hoạt động trong Game
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để tham gia sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 06/08/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Cờ 4
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngôi Sao
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu từ sự kiện Mừng Quốc Khánh
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Có thể dùng 5 mảnh cờ bất kỳ và một Ngôi Sao để chế tạo 1 Mảnh Cờ theo ý muốn
 • Có thể dùng 3 mảnh cờ bất kỳ để chế tạo 1 Ngôi Sao
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 06/08/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cán Cờ Tre
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 8 Vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 06/08/2016.

Cách Thu Thập Nguyên Liệu: Bó Hoa Chiến Công

Điều Kiện Nhận Nguyên Liệu (nhận ngẫu nhiên loại nguyên liệu)
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 6 nguyên liệu
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 3 nguyên liệu
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 200 điểm tích lũy trong trận nhận được 5 nguyên liệu (tối đa nhận 50 vật phẩm)
Vượt Ải
 • Vượt Ải 5 Thành Công: Nhận 1 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 3 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 6 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 10 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 1 nguyên liệu.
Boss Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu Hoàng Kim: Nhận 5 nguyên liệu.
 • Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim: Nhận 10 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 1 nguyên liệu.