Tin chi tiết

Cẩm nang tân thủ

Hỗ Trợ Tân Thủ

Khi tạo nhân vật mới, trong hành trang (F3) mỗi nhân vật vừa tạo sẽ nhận được một Túi Hỗ Trợ Tân Thủ trong quá trình luyện công có thể sử dụng Túi Hỗ Trợ Tân Thủ để nhận các hỗ trợ từ máy chủ.

Hỗ trợ dược phẩm
 • Cấp 1 - 39: Nhận dược phẩm tiểu từ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Cấp 40 - 79: Nhận dược phẩm trung từ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Cấp 80 - 99: Nhận dược phẩm đại từ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Cấp 1 - 90: Di chuyển bằng Xa Phu miễn phí.

Ghi chú

 • Không thể nhận dược phẩm trong trạng thái Chiến Đấu hoặc Đồ Sát.
 • AutoPlay trong Game sẽ tự động nhận dược phẩm trong quá trình luyện công.
 • Dược phẩm nhận từ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ không thể giao dịch và bày bán.
Hỗ Trợ Vật Phẩm
 • Cấp 1 - 60: Mỗi 10 cấp sẽ nhận 1 hoặc 2 Trang Bị Kim Phong
 • Cấp 70 - 130: Mỗi 10 cấp sẽ nhận 1 hoặc 2 Trang Bị Thiên Hoàng
 • Bí kíp 90: có thể chọn 1 trong các bí kíp 90 của môn phái khi đạt đẳng cấp 90
 • Ngựa cấp 20: Có thể nhận khi đạt đẳng cấp 20
 • Ngựa cấp 72: Có thể nhận khi đạt đẳng cấp 60

Ghi chú

 • Vật phẩm nhận từ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ không thể giao dịch và bày bán.
Chưởng quản kính bút