Tin chi tiết

BQT nhận được thông báo từ hệ thống nạp thẻ, kể từ ngày 27/12 đến hết ngày 31/12 hệ thống nạp bằng thẻ điện thoại (Viettel, Mobi,Vina) sẽ được bảo trì để nâng cấp hệ thống. Trong thời gian này các nhân sỹ chỉ có thể nạp bằng thẻ Gate (mua trực tiếp tại các đại lí hoặc mua online). Mọi thẻ nạp bằng thẻ điện thoại sẽ không được xử lí trong thời gian này.

Xin thông báo!