Tin chi tiết

BQT G4VN nhận được thông tin từ phía nhà mạng thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống định kỳ vào ngày 12/10. Vì vậy toàn bộ máy chủ của G4VN tạm thời bảo trì trong thời gian đó.

- Thời gian bảo trì dự kiến: 13h45 - 15h (ngày 12/10)

Toàn thể nhân sĩ hãy thu xếp công việc và quay trở lại game khi máy chủ mở lại.
Xin trân trọng thông báo.