Tin chi tiết

Nhằm nâng cao chất lượng hệ thống máy chủ để phục vụ đông đảo quý nhân sĩ, Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Nghĩa Giang Hồ xin thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống máy chủ định kỳ như sau:

Trong thời gian đua Top (16/01 - 20/01)

Thời gian bắt đầu bảo trì

Bảo trì bắt đầu lúc: 16h45 hằng ngày

Thời gian kéo dài bảo trì

Thời gian dự kiến bảo trì mỗi ngày: 5 - 10 phút

Bắt đầu từ ngày 21/01

Thời gian bắt đầu bảo trì

Bảo trì Lần 1: 08h45 hằng ngày

Bảo trì Lần 2: 16h45 hằng ngày

Bảo trì Lần 3: 22h45 hằng ngày

Thời gian kéo dài bảo trì

Thời gian dự kiến bảo trì mỗi ngày: 5 - 10 phút

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự bất tiện này và lưu ý thời gian để thuận đường bôn tẩu. Ngay sau khi hoàn tất bảo trì, quý nhân sĩ có thể tiếp tục thỏa chí ngao du trong thế giới kiếm hiệp tình duyên mình yêu thích Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Nghĩa Giang Hồ.