Tin chi tiết

BQT thông báo bảo trì toàn bộ các máy chủ của Hoa Sơn cập nhật event 30/4 - 01/05
  • Thời gian bảo trì: 9h - 12h
Chúc các nhân sỹ có ngày cuối tuần vui vẻ và sắp xếp thời gian vào game sau khi hoàn tất cập nhât.