Tin chi tiết

Thời gian cập nhật sau bảo trì ngay 5-10

 • Nâng cấp nguyên liệu huyền trân đơn:bách niên thất tinh thảo ( thất tinh thảo + huyền tinh 7 + 200 vạn lượng ), thiên niên thất tinh thảo ( bách niên  thất tinh thảo + huyền tinh 8 + 800 vạn lượng )


 • Sửa lỗi máu=0, không di chuyển dc


 • Lỗi chết tống kim khi hết giờ không nhận được thưởng


 • Sửa lỗi tiền rớt xuống đất, quá thời gian tự mất mà không ai nhặt được


 • Bỏ đánh Tống kim được thuốc lag


 • Gia tăng sức mạnh của boss Hoàng Kim


 • Vượt ải không cho cừu sát, đồ sát


 • Sửa lỗi hết thể lực trong liên đấu, một số phái ko xuất chiêu được


 • Gia tăng thêm 10% thuế mua bán tại thành Phượng Tường - 5% thuế cho bang và 5% về hệ thống


 • Sửa lỗi đường môn bị thiếu lâm dẫm bom dẫn đến chết nhiều lần


 • Cho phép chuyển chế độ PK từ Đồ Sát về Chiến Đấu và Luyện Công, Thời gian để chuyển từ Đồ Sát và Chiến Đấu cần khoảng cách 5 giây.


 • Từ Đồ Sát - Chiến Đấu về Luyện công cần khoảng cách 30 giây


 • Khi đồ bị hỏng nặng, đồ bền =0, phải về thợ rèn sửa đồ: yêu cầu gồm 1 bộ thủy tinh + 3 tinh hồng bảo thạch và 10 vạn lượng


 • Lỗi mất băng sát khi vào tống kim


 • Gia tăng khả năng bắt dính của bùa chú


 • Cập nhật thêm sứ giả sát thủ ở thôn làng,ba lăng huyện ( 198/199 ), thạch cổ trấn ( 202/199 )