Tin chi tiết

Thông tin sự kiện

 • Thời gian diễn ra: 10 giờ ngày 16/01/2016
 • Thời gian kết thúc: 22 giờ 45 ngày 20/01/2016

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 16 - ngày 20, các người chơi sẽ tham gia Game và luyện cấp độ. Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 10 nhân vật có cấp độ cao nhất tại máy chủ Kiếm Khách và Top 1 mỗi môn phái để trao thưởng

Nếu người Top 1 môn phái đã nhận phần thưởng tại Top 10 thế giới sẽ không nhận thêm phần thưởng và nhường lại cho nhân vật Top tiếp theo của môn phái.

Phần thưởng

Thứ Hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Ngựa Phi Vân
 • 1 Bộ Trang Bị An Bang(ngẫu nhiên)
 • 2 Trang bị Định Quốc
 • 500 Xu
 • 1000 Xu Khóa
Hạng 2
 • 1 Ngựa Chiếu Dạ
 • 4 Trang Bị An Bang hoặc Định Quốc
 • 300 Xu
 • 600 Xu Khóa
Hạng 3
 • 1 Ngựa Chiếu Dạ
 • 2 Trang Bị An Bang hoặc Định Quốc
 • 200 Xu
 • 400 Xu Khóa
Hạng 4 - 10
 • 1 Ngựa 80 ngẫu nhiên
 • 1 Trang Bị An Bang hoặc Định Quốc
 • 100 Xu
 • 300 Xu Khóa
Hạng 1 Môn Phái
 • 1 Ngựa 80 ngẫu nhiên
 • 300 Xu Khóa

Chú ý

 • Trong thời gian dua Top người chơi không thể tham gia bất cứ sự kiện và chức năng nào trong Game như: Boss Sát Thủ, Tống Kim, Vượt Ải, Dã Tẩu...
 • Xu Khóa từ phần thưởng chỉ có thể mua các vật phẩm từ Kỳ Trân Các. Các vật phẩm sau khi mua sẽ bị khóa vĩnh viễn và không thể giao dịch
 • Các Trang bị nhận thưởng từ sự kiện đua Top sẽ bị khóa giao dịch trong 2 tuần kể từ ngày nhận thưởng.
 • Các nhân vật tham gia nếu đã nhận thưởng Top 10 Thể Giới sẽ không được nhận phần thưởng từ Top 1 Môn Phái. Các nhân vật có thứ hạng trong Môn Phái thấp hơn kế tiếp sẽ được nhận phần thưởng Top 1 Môn Phái