Tin chi tiết

Trong các ngày vừa qua diễn ra sự kiện vì một số lý do kỹ thuật liên quan đến mạng và hệ thống. Với các vấn đề quá tải do lượng truy cập lớn, cũng như hệ thống mạng xảy ra xung đột và một số lỗi trong quá trình vận hành. BQT buộc phải dành toàn bộ thời gian để khắc phục và đưa hệ thống game quay lại ổn định.
Và cũng vì các vấn đề trên nên sự kiện Loạn Chiến Anh Hùng sẽ bị chậm trễ so với lịch ban đầu và sẽ dời sự kiện lại vào ngày 6/9 thay vì như đã định ban đầu là 2/9. Và thời gian kết thúc sự kiện này cũng sẽ được kéo dài và bù vào số ngày chậm trễ trước đó.

Kinh mong toàn bộ nhân sĩ thông cảm
BQT G4VN