Tin chi tiết

Hướng dẫn chuyển sinh

 • Cấp độ yêu cầu lần 1: Cấp 195
 • Vật phẩm yêu cầu:
  • 2 Bộ Bí Kíp 90 của môn phái hiện tại
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 10 Tẩy Tủy Kinh
  • 3 Thiết La Hán
  • 3 Bộ Thủy Tinh + 9 Tinh Hồng Bảo Thạch
  • 1 Trường Sinh Đan
  • 500 danh vọng
  • 1000 phúc duyên
  • 200 vạn lượng
  • Tiêu diệt thành công 1 Boss Phản Đồ Môn Phái
 • Vị Trí Boss Phản Đồ Môn Phái: Trường Bạch Sơn Nam (149/176)
 • Điều cần biết sau khi chuyển sinh: Các kinh nghiệm vượt yêu cầu trước khi chuyển sinh sẽ tự động cộng lại sau khi chuyển sinh.

  Ví dụ: Nếu chuyển sinh ở cấp 196 và 45% kinh nghiệm, sau khi chuyển sinh sẽ cộng dồn số kinh nghiệm từ cấp 195 - 196 và thêm 45% đang có.

 • Trường Sinh Đan: tìm thấy tại Kỳ Trân Các hoặc rơi ra tại Boss Đại Hoàng Kim
Sau khi chuyển sinh
 • Cấp độ sau khi chuyển sinh: quay trở về cấp 1
 • Điểm Tiềm Năng thêm vào: 50 điểm
 • Điểm Kỹ Năng thêm vào: 10 điểm
 • Kỹ năng môn phái tối đa tăng thêm 1 cấp thành 21 và thành 31 đối với kỹ năng trấn phái.
 • Quyền lợi nâng cấp Quan Ấn