Tin chi tiết

Cập nhật sự kiện Đêm Hội Trăng Rằm Trung Thu 2022. Các nhân sĩ sẽ cùng nhau trải nghiệm với các sự kiện mới và lạ cùng với hàng trăm phần thưởng có giá trị trong Game.

Thời gian bắt đầu sự kiện: 05/09/2022
Thời gian kết thúc sự kiện: 19/09/2022

Chi tiết sự kiệnxem tại đây