Tin chi tiết

Các nhân sỹ còn được tham gia 1 sự kiện Bảo Rương Thần Bí. Sự kiện này mạng lại rất nhiều thú vị những trận tống kim đầy phần thưởng, cùng những phần quà vô cùng giá t. Nào hãy cùng khám phá ngay!
  • Thời gian bắt đầu: 17h 02/04/2021
  • Thời gian kết thúc: 17h 10/04/2021

Nội dung sự kiện