Tin chi tiết

Nhân dịp ngày tết nguyên đán Bình Thân 2016, BQT G4VN sẽ mở sự kiện Khuyến Mại Thẻ Nạp dành cho tất cả các người chơi nạp thẻ vào thời gian diễn ra sự kiện.

  • Thời gian bắt đầu sự kiện: 00 giờ 01 ngày 08/02/2016
  • Thời gian bắt đầu sự kiện: 23 giờ 59 ngày 10/02/2016

Nội Dung Sự Kiện:
Các thẻ nạp có mệnh giá 20.000 - 50.000 - 100.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 20% khuyến mãi khi đổi thành Xu
Các thẻ nạp có mệnh giá 200.000 - 500.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 25% khuyến mãi khi đổi thành Xu
Các thẻ nạp có mệnh giá 1.000.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 30% khuyến mãi khi đổi thành Xu

Chú ý: các xu khuyến mãi khi nhận được là xu khóa và mua các vật phẩm khóa trong sự kiện cũng như các vật phẩm khóa trong Kỳ Trân Các