Tin chi tiết

BQT xin thông báo tới toàn thể các nhân sỹ võ lâm đợt xóa nhân vật tháng 02/2019
  • Thời gian xóa nhân vật: Bảo trì 17h ngày 21/02.
Sau bảo trì 17h ngày 21 - 02 - 2019 BQT sẽ tiến hành xóa tất cả những nhân vật không online từ Tháng 11 trở về trước đối với máy chủ Võ Lâm, Kiếm Khách, Thái Sơn, Thiên Son.

BQT thông báo trước để các nhân sỹ chú ý đăng nhập vào những nhân vật muốn giữ lại tránh các trường hợp đáng tiếc khi BQT tiến hành xóa nhân vật.
Xin cảm ơn!