Đả Nữ Xuất Chiến

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 15/10
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 25/10

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đả Nữ

 • Vị trí: Khu Vực Thành Thị - Thôn Làng.
 • Thời gian tồn tại: 20 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 10 giờ 40
  • 14 giờ 40
  • 17 giờ 40
  • 19 giờ 40
  • 21 giờ 00
  • 00 giờ 40
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 16h45 ngày 25/10.

Nội dung sự kiện

Vào thời gian trong ngày diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các Đả Nữ tại các khu vực luyện công, mỗi 1 phút sẽ xuất hiện các boss mới trong thời gian diễn ra

Tiêu diệt Boss sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị, thời gian diễn ra là 20 phút.

Phần thưởng