Triệu Đóa Hồng

Võ Lâm Truyền Kỳ khai mở sự kiện Triệu Đóa Hồng để chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Với những Hoa Hồng Đỏ/Xanh/Vàng/Trắng đến Tổng Quản Sự Kiện ghép thành những Bó Hoa, Giỏ Hoa xinh tươi để thay lời tặng nàng ngàn vạn yêu thương.

 

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 15/10 - ngày 25/10.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 16h45 ngày 25/10.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/10.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Đỏ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Vàng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Xanh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Đen
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Trắng
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/10.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Gói Hoa
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 6 vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/10.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hoa
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 25/10.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hoa Ngũ Sắc
Công thức:
2 Hoa Hồng Đỏ
2 Hoa Hồng Vàng
2 Hoa Hồng Xanh
2 Hoa Hồng Đen
2 Hoa Hồng Trắng
Giấy Gói Hoa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Giỏ Hoa Hồng
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 25/10.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hoa Hồng
Công thức:
2 Hoa Hồng Đỏ
2 Hoa Hồng Vàng
2 Hoa Hồng Xanh
2 Hoa Hồng Đen
2 Hoa Hồng Trắng
Giỏ Hoa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Bó Hoa Ngũ Sắc
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 25/10.

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 9.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 15.000.000.000 điểm kinh nghiệm