Mùa Hè Đỏ Rực

Mỗi ngày vào các thời gian nhất định sẽ xuất hiện vô số Boss xanh tại các khu vực thành thị quấy nhiễu dân chúng, và các thôn dân đang cần sự giúp đỡ của các quần hùng nhân sĩ khắp nơi trong thiên hạ trợ giúp

Các Boss xanh xuất hiện với kháng tính và phục hồi rất cao rất khó để tiêu diệt

Mỗi lần tiêu diệt một Boss Xanh của sự kiện sẽ có khả năng bị các hiện tượng: đổi màu phe, rời tổ đội, tự động bật chiến đấu

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Dẹp Loạn An Dân

 • Vị trí: Thành thị và Thôn làng.
 • Thời gian xuất hiện:
  • 00 giờ
  • 8 giờ 30
  • 10 giờ 30
  • 13 giờ 30
  • 15 giờ 40
  • 18 giờ 40
  • 22 giờ 00
 • Thời gian diễn ra mỗi lần: 20 phút
 • Mỗi lần tiêu diệt một Boss Xanh của sự kiện sẽ có khả năng bị các hiện tượng: đổi màu phe, rời tổ đội, tự động bật chiến đấu
 • Phần thưởng
  • Khi sự kiện kết thúc hệ thống sẽ tìm ra người chơi có số lượng Boss tiêu diệt được nhiều nhất.
  • Người chơi tiêu diệt được nhiều Boss nhất sẽ nhận được danh hiệu Dẹp Loạn An Dân
  • Trong quá trình sự kiện khi người chơi tiêu diệt được số lượng Boss theo các mốc: 50, 100, 150, 200,... sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống.
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h ngày 13/06.