Phần Thưởng Sự Kiện

Phần Thưởng Đạt Mốc:

Khi người chơi đạt mốc kinh nghiệm tối đa trong sự kiện có thể đến gặp Lễ Quan để nhận thưởng 1 trong các phần thưởng trong danh sách.

Phần thưởng kinh nghiệm:

 • Lần 1: 3.000.000.000 điểm
 • Lần 2: 6.000.000.000 điểm
 • Lần 3: 11.000.000.000 điểm

Danh sách phần thưởng
Đạt Mốc Lần 1 Đạt Mốc Lần 2-3
 • Mã Bài Phiên Vũ
 • Mã Bài Phi Vân
 • Mã Bài Bôn Tiêu
 • An Bang Lệnh
 • Định Quốc Lệnh
 • An Bang Tinh Thạch
 • Mặt Nạ Sự Kiện
 • Mã Bài Hãn Huyết Long Câu
 • Mảnh Vô Danh
 • Mã Bài Siêu Quang
 • Mã Bài Xích Long Câu
 • An Bang Lệnh Bài
 • Định Quốc Lệnh Bài
 • Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh
 • Mã Bài Bôn Tiêu
 • An Bang Tinh Thạch
 • Sách tu luyện và tu luyện đan sử dụng luyện kỹ năng 120
 • Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh
 • Mặt Nạ Sự Kiện

Thú cưỡi chỉ có trong sự kiện giáng sinh Tuần Lộc

Làm thế nào có Tuần Lộc Lệnh Bài:

 • Đạt mốc tối đa sự kiện Em Gái Tuyết
 • Gia hạn lần 2 sự kiện Rộn Ràng Giáng Sinh
 • Chế tạo Tuần Lộc bằng cách dùng 2 Tuần Lộc Lệnh Bài ghép thành thú cưỡi Tuần Lộc (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • Tuần Lộc

  Quà Noel

  Điều kiện

  • Sử dụng 400 Cây Thông Hạnh Phúc
  • Gia hạn lần 2 sự kiện Rộn Ràng Giáng Sinh

  Phần thưởng (Khóa vĩnh viễn và có hạn sử dụng 2 tháng)

  Vật phẩm ngẫu nhiên
  An Bang Hoàn Mỹ 3 Trang Bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ
  Ngựa Hãn Huyêt Long Câu Ngựa Siêu Quang
  Nhẫn Vô Danh

  Phần thưởng Bánh Tiền Vạn

  Khi người chơi sử dụng các vật phẩm Bánh Tiền Vạn sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

  Vật phẩm ngẫu nhiên
  Nguyên Thạch Kết Tinh
  (Nguyên liệu nâng cấp Quan Ấn)
  Trang Bị Kim Phong Trang Bị Thiên Hoàng
  Huyền Tinh Thủy Tinh
  Thiết La Hán Võ Lâm Mật Tịch
  Ngọc Phỉ Thúy Tinh Hồng Bảo Thạch
  Rượu Chiến Thần Bí Kíp Môn Phái 90
  Đồng Đội Tâm Ý Phù Bang Hội Triệu Tập Phù
  Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
  Và một số vật phẩm quý khác

  Phần thưởng Bánh Tiền Xu

  Khi người chơi sử dụng các vật phẩm Bánh Tiền Xu sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

  Phần Thưởng: MỚI
  Danh sách phần thưởng
  Hãn Huyết Mã Bài

  Hợp Thành Ngựa Hãn Huyết Long Câu.

  Công Thức: Đang Cập nhật

  Mảnh Vô Danh

  Hợp Thành Vô Danh Giới Chỉ.

  Công Thức: Đang cập nhật

  Hắc Thần Linh Thạch

  Thông tin: Tạo thành vòng sáng Hắc Thần gia tăng sức mạnh

  Công Thức:

  • Trang bị (mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
  • Hắc thần linh thạch tương ứng
  • Huyền tinh 9
  • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
  • Tinh thạch Cấp 3
  Tỷ lệ thành công 40%
  • Bỏ thủy tinh,phúc duyên,tinh thạch gia tăng thêm tỉ lệ thành công tối đa 40%
  • Nếu thất bại mất huyền tinh 9 nhận lại huyền tinh 8 và mất hết nguyên liệu tăng xác suất

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Siêu Quang Mã Bài

  Hợp Thành Ngựa Siêu Quang.

  Công Thức: xem tại đây

  Xích Long Mã Bài

  Hợp Thành Ngựa Xích Long.

  Công Thức: xem tại đây

  Phiên Vũ Mã Bài

  Hợp Thành Ngựa Phiên Vũ.

  Công Thức: xem tại đây

  Nguyên Liệu Chế Tạo An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1

  Hợp Thành An Bang Hoàn Mỹ Cấp 1.

  Công Thức: xem tại đây

  Nguyên Liệu Nâng Cấp Hồng Ảnh

  Nâng cấp thuộc tính Trang Bị Hồng Ảnh.

  Công Thức: xem tại đây

  Nguyên Liệu Chế Tạo Hồng Ảnh

  Chế Tạo trang bị Hồng Ảnh.

  Công Thức: xem tại đây

  Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

  Chế tạo các loại trân đơn Bắc Đẩu Truyền Công Thuật.

  Công Thức: xem tại đây

  Hồi Sinh Phù

  Thông tin: Khi nhân vật chết có thể chọn hồi sinh tại chỗ (chờ tối thiểu 3 giây) hoặc quay về thành nếu trong rương có Hồi Sinh Phù

  • Truyền Công Thuật
   Vật phẩm nhân 4 kinh nghiệm khi luyện công
  • Ngoại Tinh Thạch
   Thay đổi hình dáng vũ khí (không thể sử dụng với Vũ Khí Đường Môn)
  • Đại Thành Bí Kíp 90
   Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 90. (tăng tối đa đến 18 cấp)
  • Đại Thành Bí Kíp 120
   Sau khi sử dụng tăng 1 cấp độ kỹ năng 120. (tăng tối đa đến 15 cấp)
  Nguyên Thạch Kết Tinh
  (Nguyên liệu nâng cấp Quan Ấn)
  Vật phẩm ngẫu nhiên
  Bôn Tiêu Mã Bài

  Công Thức: xem tại đây

  Mật Tịch Môn Phái Kỹ Năng 120
  Mỗi môn phái ứng với một mật tịch
  Sử dụng mật tịch cho nhiệm vụ kỹ năng 120 của môn phái
  Võ Lâm Lệnh Bài

  Thu thập đủ 10 Võ Lâm Lệnh Bài có thể đến Võ Lâm Minh Chủ (Hoa Sơn 325/259) để đổi các vật phẩm quý. (An Bang, Định Quốc, Mã Bài, Bí Phổ 120, Trang bị xanh, Ngân lượng...)

  Chiếu Dạ Mã Bài

  Công Thức: xem tại đây

  Phi Vân Mã Bài

  Công Thức: xem tại đây

  Định Quốc Lệnh
  1 Định Quốc Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị Định Quốc Ngẫu Nhiên
  An Bang Lệnh
  1 An Bang Lệnh + 1 Trang bị Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt = 1 Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên
  Trang Bị Nhu Tình
  Áo Nhu Tình - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
  Trang Bị Hiệp Cốt
  Trang Bị Nhu Tình
  Áo Nhu Tình Cấp 1 - (Thuộc tính giống áo Hiệp Cốt để phục vụ cho nhân vật Nữ)
  Bí Kíp Môn Phái 90
  Cống Nguyệt Phù Dung
  (Nhận được điểm Kỹ Năng khi sử dụng.)
  Quả Nguyệt Phù Dung
  (Nhận được điểm Tiềm Năng khi sử dụng.)
  Kim Nguyên Bảo Thiên Mã Bảo Bảo
  Tiên Thảo Lộ Nữ Nhi Hồng
  Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch
  Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
  Và một số vật phẩm quý khác