Vui Hội Đêm Rằm

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 08/09 - 16h45 ngày 15/09/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 16h45 ngày 15/09/2016.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thanh Tre
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Cói
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Lục
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Vàng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Lam
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
Đổi Từ Các Nguyên Liệu Khác
Tham Gia Hoạt Động
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Đổi Nguyên Liệu:
  • 5 Nguyên Liệu Bất Kỳ có thể đổi thành 1 nguyên liệu: Thanh Tre, Dây Cói hoặc Giấy Kiếng Lục
  • 10 Nguyên Liệu Bất Kỳ có thể đổi thành 1 nguyên liệu: Giấy Kiếng Vàng hoặc Giấy Kiếng Lam
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nến Thường
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 6 Vạn Lượng
hoặc
Tham Gia Hoạt Động
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nến Đặc Biệt
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
hoặc
Tham Gia Hoạt Động
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lồng Đèn Cá Chép
Chế Tạo Từ
Thanh Tre
Dây Cói
Giấy Kiếng Lục
Giấy Kiếng Vàng
Giấy Kiếng Lam

Nến Thường
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Lồng Đèn Kéo Quân
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 1 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: 100 Xu.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 15/09/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lồng Đèn Kéo Quân
Chế Tạo Từ
Thanh Tre
Dây Cói
Giấy Kiếng Lục
Giấy Kiếng Vàng
Giấy Kiếng Lam

Nến Đặc Biệt
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Lồng Đèn Cá Chép
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 1 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 15/09/2016.

Cách Thu Thập Nguyên Liệu:

Khi tham gia các hoạt động trong Game sẽ nhận được một số vật phẩm sử kiện ngẫu nhiên: Giấy Kiếng Vàng, Giấy Kiếng Lam, Nến Đặc Biệt, Nến Thường

Điều Kiện Nhận Nguyên Liệu (nhận ngẫu nhiên loại nguyên liệu)
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 18 nguyên liệu
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 9 nguyên liệu
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 200 điểm tích lũy trong trận nhận được 9 nguyên liệu (tối đa nhận 50 vật phẩm)
Vượt Ải
 • Vượt Ải 5 Thành Công: Nhận 3 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 9 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 18 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 30 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 3 nguyên liệu.
Boss Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu Hoàng Kim: Nhận 15 nguyên liệu.
 • Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim: Nhận 30 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 3 nguyên liệu.

Phần thưởng Sự Kiện Mở Rộng

Trong thời gian diễn ra Vui Hội Đêm Rằm sử dụng vật phẩm Lồng Đèn Cá Chép - Lồng Đèn Kéo Quân sẽ nhận được một trong các loại Bánh Trung Thu

Danh sách Phần Thưởng Công Dụng

Bánh Trung Thu Thường
Tăng 20% may mắn trong 1 giờ - HSD: 30 ngày

Bánh Trung Thu Đậu Xanh
Nhân 1.5 kinh nghiệm luyện công trong 30 phút (có thể dùng chung với Tiên Thảo Lộ) - HSD: 30 ngày

Bánh Trung Thu Nhân Trứng
Nhân 1.5 kinh nghiệm luyện công trong 60 phút (có thể dùng chung với Tiên Thảo Lộ) - HSD: 30 ngày

Bánh Trung Thu Thập Cẩm
Nhân 1.5 kinh nghiệm luyện công trong 120 phút (có thể dùng chung với Tiên Thảo Lộ) - HSD: 30 ngày

Bánh Trung Thu Hạt Sen
Nhân 2 kinh nghiệm luyện kỹ năng trong 30 phút - HSD: 30 ngày

Trong thời gian diễn ra 10 Nhân Vật sử dụng tối đa kinh nghiệm 2 lần đầu tiên của sự kiện Vui Hội Đêm Rằm sẽ nhận được một trong các phần thưởng quý giá sau

Danh sách Phần Thưởng
1 - 4 Mảnh Xích Long Lệnh Bài
Ngựa Phiên Vũ
Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ 3 (ngẫu nhiên)
Trang Bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ (ngẫu nhiên)
Hổ Vương HSD 60 ngày

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 7.000.000.000 điểm kinh nghiệm