Sinh Nhật G4VN

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 06/07 - 16h45 ngày 15/07/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 16h45 ngày 15/07/2016.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 70
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sữa Tươi
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đường
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bột Mì
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bơ(tỷ lệ thấp)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kem(tỷ lệ thấp)
Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Socola
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 8 Vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nến Sinh Nhật
Mua Tại Lễ Quan
Giá: 3 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật 1
Chế Tạo Từ
3 Sữa
3 Đường
3 Bột Mì

Kem
Socola
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Bánh Sinh Nhật 2
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: 200 Xu.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật 2
Chế Tạo Từ
3 Sữa
3 Đường
3 Bột Mì

Kem
Nến Sinh Nhật
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của Bánh Sinh Nhật 1
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 2 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ Mừng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ Tuổi
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chữ VLTK
Nhận được khi tham gia hoạt động
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 08h45 ngày 15/07/2016.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật 3
Chế Tạo Từ
Bánh Sinh Nhật 2
Chữ Mừng
Chữ Tuổi
Chữ VLTK
3 Socola
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: 500 cái.
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: 0 Lần.
 • Phí Gia Hạn 1 Lần: xem tại đây.
 • Hạn sử dụng: 16h45 ngày 15/07/2016.

Cách Thu Thập Nguyên Liệu: Bơ, Kem, Chữ

Điều Kiện Nhận Nguyên Liệu (nhận ngẫu nhiên loại nguyên liệu)
Tống Kim
 • Phe Thắng: Có ít nhất 200 điểm trở lên. Nhận 50 nguyên liệu
 • Phe Thua: Có ít nhất 100 điểm trở lên. Nhận 25 nguyên liệu
 • Đổi Bằng Điểm Tích Lũy: Mỗi 100 điểm tích lũy trong trận đổi được 5 nguyên liệu
Vượt Ải
 • Vượt Ải 5 Thành Công: Nhận 10 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 10 Thành Công: Nhận 20 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 15 Thành Công: Nhận 30 nguyên liệu.
 • Vượt Ải 18 Thành Công: Nhận 40 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Sát Thủ
 • Tiêu Diệt 1 Boss Sát Thủ: Nhận 5 nguyên liệu.
Boss Hoàng Kim
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu Hoàng Kim: Nhận 20 nguyên liệu.
 • Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim: Nhận 100 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Tín Sứ
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 5 nguyên liệu.
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
 • Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ: Nhận 5 nguyên liệu.

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1: Bánh Sinh Nhật 1 và Bánh Sinh Nhật 2
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2: Cổ Cự Kiếm và Hỏa Đăng Kiếm
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành 8.000.000.000 điểm kinh nghiệm