Tin chi tiết

Bang Hội

Hệ thống Bang Hội mới trong Võ Lâm Truyền Kỳ, phiên bản Tình Nghĩa Giang Hồ được đánh giá là ưu việt, độc đáo nhất từ trước đến nay, và cũng chưa xuất hiện ở bất kỳ ở một game online nào. Với hệ thống chức năng mới này, mỗi đồng đạo đều được chung tay góp sức trong việc phát triển bang hội của mình. Những cách tổ chức, bang quy cũng sẽ được quy định chi tiết, thưởng phạt xứng đáng,... Chính những điểm đặc sắc ấy sẽ giúp cho thế giới võ lâm huyền bí ngày một nổi bật, đặc sắc hơn.


Vậy đâu là những thay đổi lớn của hệ thống Bang Hội trong phiên bản Tình Nghĩa Giang Hồ?

NPC Ghi chú
Sứ Giả Bang Hội

- Vị trí: (204/199) Ba Lăng Huyện

- Chức năng:

  • Thành Lập Bang Hội

- Yêu cầu lập bang:

  • 5.000 vạn lượng
  • 500 danh vọng
  • 1000 phúc duyên
  • Nhạc Vương Kiếm
  • Đẳng cấp nhân vật tạo bang trên 120
Chưởng quản kính bút