Tin chi tiết

Boss Sát Thủ

Boss Sát Thủ được phân bố rộng khắp ở các mê cung, sơn động, địa biểu được định trước.

Boss Sát Thủ được chia thành 8 đẳng cấp tương ứng với các đẳng cấp từ 20 đến 90 trở đi của người chơi. Người chơi chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ tương xứng với đẳng cấp của mình.

Mỗi ngày người chơi chỉ được hoàn thành tối đa 8 nhiệm vụ.

NPC Liên Quan

Nhiếp Thí Trần Thành Thị Tọa độ
Thành Đô (401, 310)
Phụng Tường (188, 199)
Biện Kinh (205, 190)
Tương Dương (189, 200)

Các loại Boss Sát Thủ

Vì đây là phiên bản Private nên BQT đã tối giản số lượng Boss để phù hợp hơn với mặt bằng chung của Game. Hiện tại Boss Sát Thủ sẽ chỉ có 3 mốc cấp độ

Cấp 50 - 69 Cấp 70 - 89 Cấp 90 - 200

Ghi chú

 • Mỗi loại Boss có 10 Boss.
 • Sau khi chết Boss sẽ xuất hiện lại sau 3 phút.

Nội dung

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi được đưa đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để hòan thành nhiệm vụ
 • Người chơi có thể nhấn phím F12 để mở bảng tra cứu xem tin tức nhiệm vụ của mình vào bất kỳ lúc nào.
 • Sau khi giết xong Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành, không cần phải tìm đến NPC để trả nhiệm vụ.
 • Những người chơi nhận cùng một nhiệm vụ thì có thể tổ đội với nhau, bất kỳ một đội viên nào giết được Boss, các đội viên khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng.
 • Nếu người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ Boss sát thủ thì không thể tiếp nhận một nhiệm vụ mới trước khi nhiệm vụ đang làm chưa hoàn thành, người chơi có thể hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Ghi chú

 • Mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận 8 nhiệm vụ.
 • Người chơi không tiếp nhận nhiệm vụ thì khi giết boss sẽ không có vật phẩm rơi ra.

Phần thưởng

 • Kinh Nghiệm
 • Trang bị Xanh (có thuộc tính cao)
 • Trang bị Hoàng Kim Sơ Cấp
 • Bí kíp 90
 • Sát Thủ Lệnh
Chưởng quản kính bút