Tin chi tiết

Sau thời gian đua Top, BQT sẽ tiến hành cập nhật và mở một số chức năng hoạt động sau:

Nội dung cập nhật

  • Tống Kim Đại Chiến
  • Nhiệm vụ Sát Thủ
  • Vượt Ải
  • Boss Tiểu Hoàng Kim
  • Đêm Huy Hoàng (hạt tiểu và trung)
  • Bang Hội
  • Chức Năng Đổi Tên
  • Kỳ Trân Các

Và trong ngày 30/01/2016 sẽ cập nhật Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2016. Các người chơi chú ý.